Cykl bezpłatnych szkoleń z przedsiębiorczości rusza już od stycznia!

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. od stycznia rozpoczyna kolejny bezpłatny cykl szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, realizowany w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…”


Cykl rozpoczną szkolenia o następującej tematyce:
20.01.2015 r., godz. 10:00 – 14:00: Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na zakładanie
i prowadzenie działalności gospodarczej

27.01.2015 r., godz. 10:00 – 14:00: Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy

Kolejne tematy planowanych szkoleń:
Biznesplan i analiza wykonalności projektu
Księgowo – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (część I oraz część II)
Marketing, reklama i promocja firmy

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zameldowane na terenie Gmin biorących udział w Projekcie (Zator, Brzeźnica, Przeciszów, Osiek, Polanka Wielka ). W szczególności zachęcamy do udziału w szkoleniach osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” oraz osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i zwiększyć swoje kwalifikacje.

Zapisy na szkolenia odbywają się przez stronę internetową: www.caz.zator.pl (Zakładka: „Szkolenia”/”Zapisz się na szkolenie”). Więcej informacji na temat szkoleń oraz dotacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 841-22-15 wew. 43, e-mail: zar@zator.pl).

____________________________________________________________________________________________
Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator
Tel.: 33 8412 215 wew 43
e-mail:
zar@zator.pl     NIP: 549 243 3812   Regon :122574117

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o., Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000426811 o kapitale zakładowym 2 100 000,00 zł opłaconym w całości,

Zator     Brzeźnica     Osiek     Polanka Wielka     Przeciszów
____________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej