Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na I półrocze 2015 roku, w ramach limitu określonego na 2015 rok.


Wniosek należy złożyć w terminie :


od 1 LUTEGO 2015 roku do 28 LUTEGO 2015 roku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 bądź też do pobrania ze strony internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). pobierz wniosek
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku.
Wniosek wraz z fakturami z ilością litrów należy złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7.
We wnioskach należy podać numer konta bankowego, na które będzie dokonywany zwrot.
Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi: 86 litrów x ilość ha użytków rolnych x 0,95 zł.
Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2015r., po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego.