Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej
o wyłożeniu do publicznego wglądu
spisu inwentaryzacyjnego

 

Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gmina Polanka Wielka Nr III/14/2014 z dnia 29.12.2014r. sporządziła kartę inwentaryzacyjną nr 1/2015 oraz spis inwentaryzacyjny.
Ponadto Komisja  i n f o r m u j e,  że od 03.02.2015 r. do06.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61 w biurze nr 6 został wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

Spis dotyczy następujących nieruchomości:
2375/15 o pow. 0.1545 ha
3001/2   o pow. 0.0863 ha

W okresie wyłożenia osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej w godzinach pracy Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, ul Długa 61 tj. od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 6.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

(-)  Roman Dobrowolski