BEZPŁATNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
17 luty 2015 roku, godz, 12.00 – 14.00 Sala Narad (nr 8)
Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek

 Zakres udzielanych konsultacji obejmuje m.in.:

  1. środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  2. dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  3. finansowanie kursów/szkoleń  zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  4. wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel.:(32) 627 23 10, 627 23 11,Fax: (32) 327 23 12
e-mail.: fem_chrzanów@umwm.pl
www.fundusze.malopolska.pl