W ramach akcji Szybki PIT Urząd Skarbowy w Oświęcimiu zaprasza wszystkich zainteresowanych do siedziby Urzędu Skarbowego przy ul. Plebańskiej 2 w celu wysłania zeznania drogą elektroniczną.

 

  

  

 

            
Od poniedziałku do piątku do czasu zakończenia akcji PIT, pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w godzinach od 8.00 do 14.00 na Sali Obsługi Podatnika, stanowisko 10 /parter/ będą udzielać wsparcia przy wypełnianiu zeznań podatkowych drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy e-Deklaracje.

 
 

Podatnicy chcący wysłać zeznanie za 2014 rok drogą elektroniczną, powinni posiadać:

  1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  2. informacje od płatników o uzyskanych dochodach za 2014 rok /PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-40A, PIT-40/,
  3. dane dotyczące kwoty przychodu z zeznania za 2013 rok lub kopię zeznania za 2013 rok,
  4. nr PESEL dzieci – w przypadku możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej,
  5. dane dotyczące kwoty przysługujących odliczeń

Podatnicy, którzy złożą w Urzędzie zeznanie podatkowe w formie elektronicznej otrzymają Urzędowe Poświadczenie Odbioru, tj. dokument potwierdzający przyjęcie zeznania.

Jednocześnie Urząd Skarbowy w Oświęcimiu zachęca do składania zeznań rocznych drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w siedzibie Urzędu.