Informacje na temat nowego przewoźnika będą przekazywane do wiadomości Mieszkańców na bieżąco.

Wójt Gminy

/-/Grzegorz Gałgan