Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza Mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 01 marca (tj. niedziela) 2015 roku o godzinie 12.00 na górnej Sali OSP w Polane Wielkiej. Tematem zebrania będą sprawy gospodarcze wsi. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele firmy KOPEX zamierzającej budować kopalnię węgla kamiennego.

Wójt Gminy  
/-/ Grzegorz Gałgan