W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną – istotnie zwiększoną zachorowalnością na infekcje wirusowe, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu wprowadza tymczasowe ograniczenie odwiedzin w oddziałach szpitalnych. Odwiedziny mogą odbywać się jedynie w celach niezbędnych dla dobra chorego i ograniczone zostają do jednej osoby.

W sytuacjach wyjątkowych Ordynator oddziału lub osoba upoważniona może podjąć decyzję o odwiedzi­nach wyłącznie za jego zgodą.

Prosimy o zrozumienie i przestrzeganie Zarządzenia Dyrektora.

Dyrektor ZOZ
w Oświęcimiu