Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej informuje, iż zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/16 będą trwać od 2 marca 2015 r. do 13 marca 2015r .

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.30 lub ze strony internetowej www.przedszkole.polanka.iap.pl

Dyrektor Przedszkola
/-/Barbara Tolarczyk