Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej informuje,że od dnia 3 marca do dnia 31 marca 2015 r. prowadzone są zapisy do klasy I na rok szkolny 2015 / 2016: dzieci urodzonych w 2008 r. i 2009 r. Zapisu można dokonać od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00 – 14.30  

Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp.polanka-wielka.iap.pl
Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca 2015 r.

Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza Rodziców i Uczniów przyszłych klas I na „Dzień otwarty”,który odbędzie się 17 marca 2015 o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej.