Naczelnik Urzędu Skarbowego  w Oświęcimiu zaprasza do siedziby Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  w sobotę 7 marca 2015 r. w godzinach od 900 do 1300 na „Dzień Otwarty”.

W tym dniu podatnicy będą mogli:

– złożyć zeznanie podatkowe za 2014 r. drogą elektroniczną,
– złożyć wszelkie dokumenty,
– dokonać wpłaty podatku,
– uzyskać informację na temat:

prawidłowego wypełniania zeznań podatkowych  za 2014 r.,
skorzystania z przysługujących ulg podatkowych,
składania zeznań drogą elektroniczną.

Stosownych informacji pracownicy Urzędu będą  udzielać także telefonicznie pod numerami  tel.: 33 84 66 445,  33 84 66 464 oraz 33 84 66 494.
Bankowa obsługa kasowa Urzędu czynna będzie  w godzinach  od 900  do  1300.
W „Dniu Otwartym” w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu (pokój nr 20) odbędą się szkolenia nt:

godz. 9.30 – zasady ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych (z uwzględnieniem zmian od 1 marca br.),
godz. 10.30 – ulgi i odliczenia w zeznaniach podatkowych za 2014r.
godz. 11.30 – zasady rozliczeń dochodów  z zagranicy osiąganych z pracy najemnej, emerytury/renty, odsetek.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, tut. Urząd zwraca się z prośbą o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa pod numerami tel.: 33 846 64 42; 33 846 64 43; 33 846 64 94

W roku 2015, składanie rozliczeń rocznych przebiega ponownie w ramach akcji „Szybki PIT”. Szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej www.szybkipit.pl. Strona ta zawiera  formularze podatkowe, broszury informacyjne i wszystkie niezbędne informacje, które mogą pomóc podatnikom terminowo i poprawnie rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 rok.

 

 


Ponadto zachęcamy do  wysłania  zeznania podatkowego drogą elektroniczną. Przesłanie  PIT przez Internet jest łatwe, szybkie i tanie.  Interaktywne formularze za pomocą których można wypełnić i wysłać zeznanie podatkowe oraz szczegółowa instrukcja jak to wykonać znajduje się na stronie www.e-deklaracje.gov.pl  oraz www.szybkipit.pl