Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z planowaną wymianą wodomierzy przy ul. Leszczynowej, Miodowej i Leśnej w dniach 16 – 18 marca 2015 r. w godzinach od 8,00 do 17,00. wystąpią chwilowe przerwy w dostawie wody.
Przerwy w dostawach wody dotyczą gospodarstw zasilanych w wodę z sieci z Zastawia (Polanka – Folwark).
Wymianę wodomierzy wykonywała będzie Firma „Zakład Instalatorski – Stanisław Wandor”.
Właścicieli posesji, w których zainstalowane są stare wodomierze (powyżej 10 lat) prosi się o udostępnienie pomieszczeń w których są zamontowane.
Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt Gminy

/-/ Grzegorz Gałgan