W XV edycji Wojewódzkiego i I edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego

                     „ Na Ratunek Ziemi”

w kategorii Prace literackie – opowiadanie z klas I-III  II miejsce zdobył uczeń klasy III Kamil Makuch, natomiast w kategorii Prace fotograficzne z klas I-VI  III miejsce otrzymała Julia Klęczar. Koordynatorem konkursu była pani Danuta Wandor.Uczniowie w raz z nauczycielem zostali zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród do Cinema Park Bonarka w Krakowie na 25 marca 2015r.

Ponadto szkoła wzięła udział w konkursie „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii”. W grupie II (powyżej 200 uczniów) zajęliśmy  II miejsce. 3 marca 2015 r.
w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu uczestniczyliśmy w uroczystym podsumowaniu akcji.