Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej informuje  wszystkich rodziców uczniów klas I-VI, że dni 26 i 27 marca, 02, 03 i 07 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
26 i 27 marca odbywać się będą rekolekcje parafialne. Harmonogram spotkań zostanie podany w kościele.
Dni 02 i 07 kwietnia są dniami wiosennej przerwy świątecznej, wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W/w dniach na terenie szkoły będzie funkcjonować świetlica szkolna w godzinach 6:30 – 14:00. W tych dniach nie będzie obiadu.

Informacje o uczestnictwie dzieci w zajęciach świetlicowych prosi się o zgłaszanie nauczycielom wychowawcom lub w sekretariacie szkoły z podaniem daty oraz dokładnym określeniem czasu pobytu do 24.03.2015r.
W dniu  03.04.2015r. (Wielki Piątek) szkoła będzie nieczynna.

Dzień 01.04.2015r. jest dniem sprawdzianu dla uczniów klas VI. W związku z tym jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych dla pozostałych uczniów. W tym dniu nie funkcjonuje świetlica szkolna.