OŚWIĘCIM dn.31 marzec 2015

POWIATOWE CENTRUM

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W OŚWIĘCIMIU

Ostrzeżenie meteorologiczne
 wydane dnia 30.03.2015 o godz. 14:09

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 31.03.2015 do godz. 10:00 dnia 01.04.2015

Przebieg

Prognozuje się, że w dniu dzisiejszym, głownie w rejonach podgórskich, wystąpi wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, początkowo południowo-zachodni, stopniowo skręcający na zachodni. W nocy na obszarze całego województwa wzrost średniej prędkości wiatru do 35-45 km/h, w porywach do 85 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Zmiana dotyczy przedłużenia ważności Ostrzeżenia.

Dyżurny

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 07:23 dnia 31.03.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.malopolskie od 09:00/31.03 do 10:00/01.04.2015predkosc 30-45 km/h, porywy 85 km/h, kierunek SW-W

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

       O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Wójta Gminy Polanka Wielka nr tel.533 544 406, Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Polanka Wielka lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 8448 980, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 33/ 8448 990, 8448 993, lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 33/8475 200, 8475 280.