Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z planowaną wymianą wodomierzy przy ul. Pasternik od nr 11 oraz przy ul. Kasztanowej w dniu 13 i 14 kwietnia 2015 r. w godzinach od 8,00 do 17,00. wystąpią chwilowe przerwy w dostawie wody.
Przerwy w dostawach wody dotyczą gospodarstw zasilanych w wodę z sieci wodociągowej przy ul. Pasternik, Kasztanowej i Stawowej.
Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan