Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce numeru alarmowego 112, zostały umieszczone filmy instruktażowe dla osób głuchoniemych w celu skontaktowania się z nr alarmowym 112. Również informacje dotyczące obsługi wyznaczonego nr telefonu 728 112 112 dla osób głuchoniemych zostały umieszczone na stronie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu – www.pczk.powiat.oswiecim.pl/112. Informacje te w znaczący sposób ułatwią osobom głuchoniemym wezwanie pomocy.