Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza Mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 26 kwietnia  (tj. niedziela) 2015 roku o godzinie 12.15 na Sali Gminnego Centrum Kultury w  Polance Wielkiej. Tematem zebrania będzie inwestycja budowy kopalni węgla kamiennego na terenie gminy.

Wójt Gminy  
/-/ Grzegorz Gałgan