Informujemy,
że w ramach programu Marszałka Województwa Małopolskiego pn. „Pierwszy
dzwonek” istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na zakup
podręczników i pomocy szkolnych dla rodzin wielodzietnych posiadających
troje i więcej dzieci, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty 684,00 zł netto.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej, Urząd Gminy pokój nr 5 oraz pod nr telefonu 33 8488 019.
Zainteresowane osoby informujemy, iż wnioski będą wydawane i przyjmowane do dnia 12 maja 2015 roku. Zachęcamy zainteresowanych do złożenia wniosku.

REGULAMIN
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU