W dniu 12 maja 2015 roku zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i ostrzegania. W tym dniu zostaną uruchomione syreny alarmowe, które wygenerują sygnał ogłoszenie alarmu „ modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut”.

    Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan