Dyrektor , Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców
zapraszają na uroczystość jubileuszową
70-lecia edukacji przedszkolnej w Polance Wielkiej połączoną z obchodami Dnia Rodziny w dniu 30 maja 2015r o godzinie 10.00 w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej

 

Program uroczystości:

  9 30 – przemarsz dzieci, pracowników oraz gości do Parku Rekreacyjnego
10 00 – powitanie
10 10 – część oficjalna
10 30 – program artystyczny przedszkolaków
12 30 – spektakl teatralny i zabawy animacyjne

dla wszystkich będzie otwarty bufet z napojami i słodkościami

W dniach od 1 czerwca do 10 czerwca w przedszkolu będzie można oglądać wystawę zdjęć z dawnych lat przedszkolnych.