Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej
zaprasza wszystkich Rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych
na spotkanie organizacyjne dnia 10.06.2015r. (środa)
na godzinę 18.00.
Spotkanie odbędzie się na dużej sali gimnastycznej 
w budynku szkoły podstawowej.