W związku ze zmianą Rozporządzenia MEN z dn. 29 grudnia 2014 roku każda legitymacja szkolna powinna posiadać nr PESEL dziecka. W przypadku jego braku prosi się  o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu dokonania wpisu.

DYREKCJA SP