Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na II półrocze 2015 roku, w ramach limitu określonego na 2015 rok.


Wniosek należy złożyć w terminie : od 01 SIERPNIA 2015 roku do 31 SIERPNIA 2015 roku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 bądź też do pobrania ze strony internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 lipca 2015 roku.

Wniosek wraz z fakturami z ilością litrów należy złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7. We wnioskach należy podać numer konta bankowego, na które będzie dokonywany zwrot. Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi: 86 litrów x ilość ha użytków rolnych x 0,95 zł. Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 31 października 2015r., po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego.