Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gmina Polanka Wielka Nr III/14/2014 z dnia 29.12.2014r. sporządziła karty inwentaryzacyjne nr 2/2015 i nr 3/2015 oraz spis inwentaryzacyjny.
Ponadto Komisja  i n f o r m u j e,  że od 29.07.2015 r. do 01.09.2015 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61 w biurze nr 6 został wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

Spis dotyczy następujących nieruchomości:
2891/2 o pow. 0.4814 ha
2891/5 o pow. 0.0758 ha
3436    o pow. 0.0030 ha
3437    o pow. 0.0040 ha

W okresie wyłożenia osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej w godzinach pracy Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, ul Długa 61 tj. od 7.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do czwartku, a w piątek od 7.00 do 14.00, w pokoju nr 6.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

              (-)  Roman Dobrowolski