W dniu 22 września 2015 roku o godzinie 18.00 w siedzibie LKS STRUMIEŃ Polanka Wielka oraz 25 września 2015 roku o godzinie 8.30 w sali nr 8 Urzędu Gminy
Polanka Wielka odbędą się posiedzenia Komisji do spraw Oświaty i Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski