W dniu 25 września 2015 roku o godzinie 8.30 w sali nr 8 Urzędu
Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski