W dniu 22 września 2015 roku o godzinie 18.00 w siedzibie LKS STRUMIEŃ Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski