Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza Mieszkańców Gminy na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 27 września  (tj. niedziela) 2015 roku o godzinie 12.00 na dużej sali OSP w  Polane Wielkiej. Tematem zebrania będą sprawy bieżące wsi.

Wójt Gminy  
/-/ Grzegorz Gałgan