Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zaprasza wszystkich rodziców z terenu Gminy do udziału w bezpłatnym szkoleniu warsztatowym dla rodziców pn. „Nie- z miłości, wyznaczanie granic” podnoszącym kompetencje i umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności komunikacji z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju, rozwiązywania konfliktów i mądrego stawiania granic. Rodzice dowiedzą się także jak aktywnie wzmacniać dziecko w rozwoju oraz poszerzą swoją wiedzę na temat współczesnych zagrożeń. Szkolenie będzie obejmowało 2 spotkania w godzinach popołudniowych i odbędzie się w miesiącu październiku 2015r.

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 10.10.2015r. pod numerem telefonu:
1. 33 8488 019 w godzinach 7.00 – 15.00
lub na e-mail: gopspol@iap.pl