W dniu 14 października 2015 roku zostanie przeprowadzony trening powszechnego systemu wykrywania i ostrzegania. W tym dniu zostaną uruchomione syreny alarmowe, które wygenerują sygnał ogłoszenie alarmu „ modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut”, odwołanie alarmu „ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut”.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan