W dniu 21 października 2015 roku o godzinie 14.30 w sali nr 8 Urzędu
Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Romanek