Jeśli twoja rodzina znalazła się w trudnej sytuacji – możesz ubiegać się o świadczenia rodzinne -okres zasiłkowy 2015/2016 -więcej informacji w GOPS Polanka Wielka pokój nr 5

Nowe wyższe kryterium dochodowe od 1 listopada uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego!
W okresie świadczeniowym 2015/2016, tj. od 01.11.2015r. do 31.10.2016r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2014. Informujemy, że w tut.  Ośrodku Pomocy Społecznej można składać wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego a także inne świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłowy 2015/2016