W kategorii Animacja,  Małopolskim Pracownikiem Socjalnym Roku 2015 została Pani Jadwiga Kwarciak z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej.

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej konferencji pn.”Mamy moc pomagania” w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 6 listopada 2015r. W konkursie oceniano kandydatów w trzech kategoriach: Animacja, Integracja oraz Doświadczenie. Laureaci otrzymali dyplomy z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pani Wioletty Wilimskiej.

Konkurs „Małopolski Pracownik Socjalny” organizowany był już po raz piąty, inicjatywa ma na celu wyróżnienie najlepszych pracowników socjalnych, a także uświadomienie mieszkańcom województwa, jak trudną i odpowiedzialną rolę w społeczeństwie pełnią te osoby. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski. W Małopolsce zatrudnionych jest blisko 2000 pracowników socjalnych. Osoby na tym stanowisku pracują w różnego typu instytucjach pomocy i integracji społecznej, jak np. Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy.

Gratulujemy nagrody i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

fot. Anna Kacmarz (źródło:www.dziennikpolski24.pl)

Galeria zdjęć: www.dziennikpolski24.pl/artykul/9065064,pracownicy-socjalni-roku-2015-nagrodzeni-zdjecia-wideo,id,t.html