Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia, w związku z pracami trwającymi nad stworzeniem LSR Doliny Karpia na lata 2014-2020 zaprasza na konsultacje, które trwać będą od 25.11.2015 roku aż do zatwierdzenia LSR przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia.