W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie ruchami tektoniczne
związanymi bezpośrednio z wydobyciem węgla w Zakładzie Górniczym Janina,
Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka wystosowali pismo do dyrekcji i właściciel kopalni w
Libiążu.

Treść pisma oraz odpowiedź na nie znajdują sie w linkach poniżej:

Pismo wystosowane przez Urząd Gminy Polanka Wielka

Odpowiedź TAURONu

Informujemy, że wszelkie interwencje w sprawie szkód poniesionych przez mieszkańców należy zgłaszać do:

TAURON Wydobycie S.A.
Zakład Górniczy Janina
ul. Górnicza 23
32-590 Libiąż

Dział Szkód Górniczych
Tel.: 32 627 – 05 – 97
32 627 – 05 – 38

Tutaj można pobrać wniosek o naprawienie szkody w budynkach lub budowlach.