W dniu 9 grudnia 2015 roku o godzinie 18.00 w Remizie OSP Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla