Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że od 01.01.2016 r. odpady komunalne z terenu Gminy Polanka Wielka odbierać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. Tylmanowa. Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2016 r. mieszkańcy gminy zobowiązani są wyposażyć nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Ponadto informujemy, że będzie możliwość wydzierżawienia pojemników (na cały rok) dostarczonych przez w/w przedsiębiorstwo.  Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Empol udadzą się do każdego mieszkańca w celu potwierdzenia chęci dzierżawy. Osoby niezainteresowane dzierżawą mogą kupić pojemnik na wolnym rynku. W misiącu styczniu odpady oddać będzie można jeszcze w pojemnikach eksploatowanych do tej pory. Więcej informacji można uzyskać w tutejszym urzędzie.