Informacja ta skierowana jest dla rodzin, które nie pobierają aktualnie zasiłku

rodzinnego: sposób wyliczenia dochodu kwalifikującego do zasiłku rodzinnego na
podstawie „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”, jest uzależniony od wysokości zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.
Pod nr tel. 33/8488-019 pracownik d/s świadczeń rodzinnych udzieli dodatkowych
informacji.

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Od 2016 r. zacznie działać zasada “Złotówka za złotówkę”, dzięki której ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Od 1 stycznia 2016 r. świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy.

lub pobrać ze strony: GOPS/świadczenia rodzinne <= kliknij tutaj