W związku z przystąpieniem do opracowania przez Gminę nowej Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2015-2020 mieszakńcy mogą zgłaszać uwagi do projektu Strategii do dnia 13 stycznia 2016 roku.

Konsultacje społeczne w sprawie nowej Strategii Rozwoju Gminy odbędą się 15 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00 w sali narad budynku Urzędu Gminy Polanka Wielka.
W załączeniu projekt Strategii oraz formularz do zgłaszania uwag.