1. Drogę wojewódzką nr 949 od Przeciszowa do Osieka (ul. Zatorska, ul. Długa) utrzymuje firma: P.B.D.-M. DROG-BUD Franciszek Fryc z siedzibą ul. Zamkowa 3,34-116 Spytkowice, nr tel. dyżurnego: 606 287 762 oraz 660 707 958;

2. Drogi powiatowe (ul. Stawowa, ul. Kasztanowa, ul. Polna, ul. Słoneczna) utrzymuje  firma: STANBRUK – tel. 501 633 304 Zgłoszenia należy kierować do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. Nr: (33) 844 89 80;
3. Drogi gminne i wewnętrzne (pozostałe ulice) utrzymuje Kółko Rolnicze Polanka Wielka, nr tel. dyżurnego 33-848-84-30 lub 518-366-637, 500 789 980.