W dniu 14 stycznia 2016 roku o godzinie 14.30 w sali nr 8 Urzędu
Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski