Zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców Gminy Polanka Wielka o udostępnienie starych, archiwalnych, jak też wykonanych w obecnym czasie zdjęć ukazujących miejscowe krajobrazy, wydarzenia, budynki, zwyczaje. Wdzięczni będziemy również za udostępnienie wszelkich materiałów historycznych dotyczących Polanki Wielkiej i jej mieszkańców.
Dokumenty i zdjęcia z krótkim opisem miejsca/zdarzenia, imieniem i nazwiskiem autora bądź właściciela prosimy przynieść do Publicznej Biblioteki GCK w Polance Wielkiej lub zadzwonić do Gminnego Centrum Kultury (33 84 88 459) z informacją o ich posiadaniu.
Po zeskanowaniu zdjęć i innych materiałów oryginały zostaną zwrócone właścicielom.

Materiały posłużą do opracowania Kroniki Polanki Wielkiej wydanej z okazji 25-lecia istnienia Gminy.

Wójt
(-) Grzegorz Gałgan