Wójt Gminy informuję, iż Polanka Wielka przystąpiła do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który pozwoli wyznaczyć kierunki w celu poprawy oszczędności zużycia energii na terenie naszej Gminy.

W związku z powyższym do Państwa domów trafią przedstawiciele firmy CERENER Pana Łukasza Brózdy z odpowiednimi ulotkami i ankietami celem poinformowania każdego z Państwa o programie. Wszystkie informacje dostępne sa również na stronie internetowej: