Uprzejmie informuję o posiedzeniu Komisji Inwentaryzacyjnej w dniu 5 lutego  2015 roku  o godz. 9 oo w Urzędzie Gminy Polanka Wielka , sala nr 8.

Porządek posiedzenia:

  1. Informacja o nieruchomościach Skarbu Państwa podlegających przekazaniu Gminie Polanka Wielka, opisanych na spisie inwentaryzacyjnym Nr 1/2016.
  2. Sprawy bieżące i wniesione.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
 (-) Roman Dobrowolski