W dniu 3 lutego 2016 roku o godzinie 13.00 w sali nr 8 Urzędu
Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla