Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej
o wyłożeniu do publicznego wglądu
spisu  inwentaryzacyjnego

Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gmina Polanka Wielka Nr III/14/2014 z dnia 29.12.2014r. sporządziła karty inwentaryzacyjne nr 1/2016, nr 2/2016  nr 3/2016 i nr 4/2016 oraz spis inwentaryzacyjny.
Ponadto Komisja  i n f o r m u j e,  że od 5 lutego 2016r. do 8 marca 2016r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61 w biurze nr 6 został wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

Spis dotyczy następujących nieruchomości:
2403/9   o pow. 0.0796 ha
2403/10 o pow. 0.0732 ha
3012/5   o pow. 0.1800 ha
2404/21 o pow. 0.2000 ha

W okresie wyłożenia osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, ul Długa 61 tj. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00 – 15.00, środa: 7.00 – 16.00, piątek: 7.00 – 14.00 w pokoju nr 6.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

               (-)  Roman Dobrowolski