Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbedzie się dnia 06 marca 2016 roku o godzinie 11.45 na dużej sali OSP.
Tematem zebrania będą sprawy inwestycyjne gminy, przedstawienie założeń
w sprawie zasiłku 500 plus, oraz sprawy bieżące.

Wójt
(-) Grzegorz Gałgan