Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że płatności za  dzierżawę pojemników na odpady komunalne należy regulować (po otrzymaniu faktury) wyłącznie z firmą „EMPOL”, która odbiera odpady komunalne z terenu Gminy Polanka Wielka.  

Dane do przelewu:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMOPL” Sp. z o.o.
Oś. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

Nr konta:27-1240-1574-1111-0000-0790-8778.

Wójt
(-) Grzegorz Gałgan