W oparciu o art. 35. ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późń. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej na tablicy ogłoszeń  zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 05.04.2016 r. do 26.04.2016 r. następujące wykazy: